واهی اسلام اسلامی استقبال جامعه اسلامی

واهی: اسلام اسلامی استقبال جامعه اسلامی محمدرضا ورزی کارگردان معمای شاه سینما و تلویزیون فیلم وحدت

گت بلاگز اخبار اجتماعی جهت حجاج ایرانی شروط خاصی نگذاشتیم / حاکم مکه

حاکم مکه و مدیر کمیته مرکزی حج با اشاره به این‌که تعداد زائران امسال زیاد کردن 11 درصدی دارد، گفت: جهت حجاج ایرانی شروط خاصی نگذاشتیم.

جهت حجاج ایرانی شروط خاصی نگذاشتیم / حاکم مکه

حاکم مکه: جهت حجاج ایرانی شروط خاصی نگذاشتیم

عبارات مهم : مرکزی

حاکم مکه و مدیر کمیته مرکزی حج با اشاره به این که تعداد زائران امسال زیاد کردن 11 درصدی دارد، گفت: جهت حجاج ایرانی شروط خاصی نگذاشتیم.

به گزارش ایسنا، به نقل از عکاظ، خالد الفیصل، حاکم مکه و مدیر کمیته مرکزی حج گفت: تعداد زائرین منزل خدا که تا دیروز به مکه رسیدند 1.207 میلیون نفر است و انتظار می رود که تعداد حجاج امسال 2.038 میلیون نفر برسد، یعنی زیاد کردن 11 درصدی نسبت به سال گذشته داریم.

جهت حجاج ایرانی شروط خاصی نگذاشتیم / حاکم مکه

وی تاکید کرد: ما هیچ شرط خاصی جهت حجاج ایرانی نگذاشتیم و شروط ما جهت برگزاری به طور عمومی و کلی جهت تمام حجاج بوده است و مکه از تمام حجاج استقبال می کند و هیچ تفاوتی میان آنان قائل نیست.

خالد الفیصل در ادامه گفت: 443 زائر قطری از طریق گذرگاه سلوی وارد مرزهای عربستان شدند و از خدمات خوبی برخوردار شدند.

حاکم مکه و مدیر کمیته مرکزی حج با اشاره به این‌که تعداد زائران امسال زیاد کردن 11 درصدی دارد، گفت: جهت حجاج ایرانی شروط خاصی نگذاشتیم.

واژه های کلیدی: مرکزی | میلیون | ایرانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog